Garantija

ATMOS katilo garantijos sąlygos
 1. Jeigu laikysitės naudojimo, aptarnavimo ir priežiūros taisyklių garantuojame, kad gaminys visą garantinį laikotarpį atitiks nustatytas technines normas ir sąlygas t.y. 24 mėnesius nuo katilo per¬davimo vartotojui. Jeigu katilas turi termoreguliacinį ventilių OVENTROP Regumat, katilo korpusui garantija prailginama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių. Garantija kitoms detalėms lieka nepakitusi.
 2. Jeigu garantijos metu aptinkami gaminio trūkumai ir jie atsirado ne dėl vartotojo kaltės, gaminys privalo būti remontuojamas nemokamai.
 3. Garantinis laikotarpis pratęsiamas laikotarpiu, kurį katilas buvo garantiniame remonte.
 4. Dėl garantinio remonto vartotojas kreipiasi į šį servisą atliekančią tarnybą.
 5. Jeigu katilas yra pažeidžiamas montažo metu tuo atveju išlaidas dengia firma, kuri atliko montažą.
 6. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui vartotojas remonto darbus atlikti gali patikėti taip pat serviso tarnyboms. Tačiau tokiais atvejais už remontą užmoka vartotojas.
 7. Vartotojas privalo vadovautis naudojimosi ir priežiūros taisyklėmis. Nesilaikant naudojimosi ir priežiūros taisyklių arba netinkamai manipuliuojant gaminiu, arba naudojant netinkamą kurą pra¬randama teisė į garantinį remontą, o už remonto darbus moka vartotojas.
 8. Katilo instaliacija ir eksploatacija privalo būti vykdoma pagal aptarnavimo taisykles. Yra būtina išeinančio iš katilo vandens temperatūrą palaikyti 80-90°C ribose, o grįžtančio į katilą vandens temperatūrą min. 65°C visuose režimuose.
 9. Privaloma minimaliai vieną kartą metuose atlikti katilo, valdymo elementų ir jo konstrukcijos reviziją.

Garantinį ir pogarantinį remontą atlieka:

 • firma atstovaujanti firmą ATMOS konkrečiame regione
 • montažą atlikusi firma, kuri gaminį instaliavo
 • Jaroslav Cankař a syn ATMOS, Velenského 487, 294 21 Běla pod Bezdězem, Čekijos Respublika, tel.:+420 326 701 404
Išversta iš „Jaroslav Cankař a syn ATMOS” pateiktos gaminio vartotojo instrukcijos